Het beschermde dorpsgezicht van Marsum

Oude kerk van het dorpje Marsum in Groningen Mauritiuskerk van Marsum in Groningen Mauritiuskerk van Marsum van ver

Klein radiaal wierdedorpje vlakbij Appingedam

Marsum is een heel klein dorpje in het noordoosten van Groningen, in cultuurlandschap Fivelingo. Het is een zeer goed bewaard wierdedorpje met radiale (ronde) structuur. De kern wordt gevormd door de wierde zelf met daarop het schilderachtige middeleeuwse kerkje (Mauritiuskerk) en daaromheen een rondlopende weg met daarlangs boerderijen. Het landelijke karakter is dus bewaard gebleven, ondanks het feit dat het relatief dicht bij de stadjes in deze hoek van de provincie is gesitueerd. Dat zijn Delfzijl en met name Appingedam. U kunt hier alleen met de auto komen vanuit Appingedam of Holwierde. De vanuit noordelijke richting komende Marsumerweg is alleen toegankelijk voor fietsers en wandelaars. Langs die Marsumerweg ziet u ook 7 bunkers staan uit de jaren '50 van de vorige eeuw. Die dienden tijdens de Koude Oorloog als navigatiestation van de Koninklijke Luchtmacht. De aanwezigheid van deze bunkers heeft overigens niets te maken met de beschermde status van Marsum. De bunkers zijn niet van zeer dichtbij te bekijken, het terrein rondom is niet toegankelijk.


Officiële tekst omtrent de toekenning van de status van beschermd dorpsgezicht:

Inleiding Het dorp Marsum is een van de terpen of wierde in het noordoosten van de provincie Groningen. In tegenstelling tot nabijgelegen wierden als Tjamsweer en Solwerd ligt Marsum nog geheel vrij van omliggende bebouwing in de oorspronkelijke agrarische omgeving . Ondanks gedeeltelijke afgraving aan het begin van deze eeuw is de karakteristieke structuur van de wierde bewaard gebleven. Marsum geldt dan ook als een van de gaafste wierdedorpen in de provincie Groningen. De aanwijzing als beschermd dorpsgezicht is gebaseerd op de belangrijkste karakteristieken: de radiale structuur, de situering van de boerderijen aan de rand van de wierde, de agrarische functie en de relatie met het omringende landschap. Bekijk hier het hele document:

Toelichting beschermd dorpsgezicht Marsum


Locatie van Uitwierde

In het geval u de pagina op een smartphone bekijkt:

Bekijk hier de interactieve kaart

Filmpje

Het filmpje is eind augustus 2021 gemaakt bij het kerkje van Marsum.


groen vlak
Terug naar:

→ Beschermde dorpsgezichten in Noord Groningen


→ Fivelingo


© 2020-2024 — Ontdek Noord Groningen