Het beschermde dorpsgezicht van Uitwierde

Torenpad in Uitwierde, Groningen De Kerk en toren van Uitwierde in Groningen Pastoriepad in Uitwierde, Groningen Kerk en toren van Uitwierde in de lente, Groningen

Klein radiaal wierdedorpje aan de rand van Delfzijl

Uitwierde is een heel klein dorpje in het noordoosten van Groningen, in cultuurlandschap Fivelingo. Je zou het een historisch-pittoreske oase aan de rand van het havenstadje Delfzijl kunnen noemen. Uitwierde is een mooi voorbeeld van een wierdenederzetting met een radiale dorpsstructuur. Op de wierde staat de 19e eeuwse kerk met de veel oudere losstaande toren en daaromheen een rondlopend pad, namelijk het Pastoriepad en het Bakkerspad met daaromheen de huizen. Op het kerkterrein bevindt zich nóg een rondlopend pad. Vanuit het Pastoriepad en het Torenpad kun je naar de tweede ringweg/pad en die bestaat uit het Weempad en een stuk Wierdeweg. Ook de landerijen pal ten westen van het wierdedorpje behoren tot het beschermde dorpsgezicht. De toren van Uitwierde is tevens één van de landmerken van Noord Groningen, bakens in het landschap die reizigers op zee en op het land hielpen bij de navigatie. Deze toren kun je beklimmen en zodoende genieten van het uitzicht.


Officiële tekst omtrent de toekenning van de status van beschermd dorpsgezicht:

De kern Uitwierde ligt aan de rand van de noordwestelijke nieuwbouwwijken van Delfzijl. De betrekkelijk kleine dorpswierde wordt gekenmerkt door een radiale opbouw in percelering en ontsluitingen. Als onderdeel van de radiale indeling kent de nederzetting een tweevoudige en gedeeltelijk drievoudige ringwegstructuur. De dorpsstructuur sluit in westelijke richting aan op het aangrenzende open kleigebied, waarin een blokverkaveling overheerst. Naast Uitwierde horen nabijgelegen wierdedorpen Biessum en Marsum tot dezelfde karakteristieke historisch-cultuurlandschappelijke eenheid. Het qua omvang beperkte 19e -en 20e eeuwse boerderijenen huizenbestand van Uitwierde is in een, deels samengestelde, cirkelvormige structuur rondom de centraal gelegen kerksituatie gegroepeerd. Van de laat-middeleeuwse bebouwing resteert de monumentale, sedert 1839 vrijstaande, kerktoren. De karakteristieke stedebouwkundige structuur van de dorpswierde, in samenhang met het patroon van bebouwing, beplanting en open ruimtes vertegenwoordigt een zodanige historisch-ruimtelijke waarde dat een aanwijzing van Uitwierde als beschermd dorpsgezicht gerechtvaardigd is. Bekijk hier het hele document:

Toelichting beschermd dorpsgezicht Uitwierde


Locatie van Uitwierde

In het geval u de pagina op een smartphone bekijkt:

Bekijk hier de interactieve kaart

Terug naar:

→ Beschermde dorpsgezichten in Noord Groningen


→ Fivelingo


© 2020-2024 — Ontdek Noord Groningen