Beschermde dorpsgezichten in Noord Groningen

De kerk van Niehove in Groningen Restaurant de Molenaar in Onderdendam, Groningen Hangende Keukens van Appingedam in Groningen Torenstraat in Ezinge, Groningen Bij Hammingh in Garnwerd aan het Reitdiep in Groningen Kerk van Lellens in Groningen Villa aan de Wadwerderweg in Usquert, Groningen Op de wierde van Westeremden in Groningen

Historische dorps -en stadsgezichten

In totaal zijn er in Nederland meer dan 400 beschermde stads- en dorpsgezichten met een eeuwenlange geschiedenis. Het gaat om zoals men dat formuleert: 'groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich één of meer monumenten bevinden.' Hier in Noord Groningen zijn er momenteel 19 van dit soort gepreserveerde dorpsgezichten en 6 beschermde stadsgezichten. Eén van deze stadsgezichten bevindt zich in het kleine Appingedam, de overige vijf bevinden zich in de stad Groningen. Die in de stad worden (nog) niet op deze website behandeld maar zullen in de nabije toekomst zeker ook nader worden beschreven.

Vaak kent het beschreven dorps of stadsdeel dus een lange geschiedenis zoals in het geval van de wierdedorpen maar soms is het beschermde gezicht van wat recentere datum zoals de Wadwerderweg in en rond Usquert, de Gast in Zuidhorn, de 19e eeuwse uitbreiding bij het station in Loppersum en de Bloemenbuurt in de stad Groningen. In het kader van het Monumenten Inventarisatie Project werd immers ook de stedenbouw uit de periode 1850-1940 meegenomen in de beoordeling voor de status van beschermd stads of dorpsgezicht. Het moet vermeld dat er ook andere dorpjes zijn in Noord Groningen zijn die vanuit pittoresk en/of vanuit historisch perspectief de moeite waard zijn maar die zullen niet aan de criteria hebben voldaan. Pittoresk zijn is namelijk niet genoeg, het zit hem vooral in de historisch-ruimtelijke waarde van een kern of wijk.


Op alfabetische volgorge

Stadsgezicht Appingedam Dorpsgezicht Zuidhorn Dorpsgezicht Eenrum Dorpsgezicht Ezinge Dorpsgezicht Garnwerd Dorpsgezicht Huizinge Dorpsgezicht Lellens Dorpsgezicht loppersum Dorpsgezicht Marsum Dorpsgezicht Middelstum Dorpsgezicht Niehove Dorpsgezicht Onderdendam Dorpsgezicht Oostum Dorpsgezicht Saaksum Dorpsgezicht Spijk Dorpsgezicht Stedum Dorpsgezicht Uitwierde Dorpsgezicht Usquert Dorpsgezicht Warffum Dorpsgezicht winsum Dorpsgezicht Winsum en Obergum


Kaart met locatiesIn het geval u de pagina op een smartphone bekijkt:

Bekijk hier de interactieve kaart

Terug naar:

→ Historische gebouwen in Noord Groningen (thema's)


→ Mooie plekken in Noord Groningen (tal van thema's)


© 2020-2023 — Ontdek Noord Groningen